502 595 478
jeczmienbio@gmail.com

Opinie

Opinie klientek i klientów😊

Przed kuracją zielonkami

Podczas ich używania

Po 6 tygodniach

Historia Pana Tomasza oraz jego dłoni

Przed rozpoczęciem kuracji

Po miesiącu kuracji zielonkami

Przed kuracją zielonkami

Po 5 tygodniowej kuracji